עמוד הבית > מאמרים >

עורך דין נפגעי פעולות איבה ותגמולים לנפגעי פעולות איבה

המציאות הישראלית כוללת לצערנו סיכונים אשר אינם קיימים במדינות אחרות. הסיכון המשמעותי ביותר הייחודי למרקם החיים בישראל הוא פעולות טרור בין אם טרור מאורגן על ידי ארגוני התנגדות מזוינים לקיומה של היישות הציונית ובין אם כזה המתבצע ע"י יחידים או קבוצות לא מאורגנות. ב- 1970 חוקק חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970, אשר נועד לתת מענה ולו חלקי לנפגעי פעולות איבה. עורך דין נפגעי פעולות איבה מסייע לנפגעים למצות את זכויותיהם בצורה הטובה ביותר.

מתי לפנות לעורך דין נפגעי פעולות איבה לקבלת תגמולים? 

מטבע הדברים עורך דין נפגעי פעולות איבה פועל לפי ס' 1 לחוק אשר קובע בזו הלשון:

"פגיעת איבה" –

(1)   פגיעה מפעולות איבה של כוחות צבאיים או צבאיים למחצה או בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, מפעולות איבה של ארגון עוין לישראל או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לאחד מאלה, בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם ובלבד שאם פעולות האיבה כאמור אירעו מחוץ לישראל או לאזור – מטרתן היתה פגיעה בישראל (לכולם ייקרא להלן – כוחות אויב);

(2)   פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה כאמור;

(3)   פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כאמור אף אם לא הופעל, למעט פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת;

(4)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי;

(5)   פגיעה ממעשה אלימות, שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון טרור שהוכרז לפי סימן א' לפרק ב' בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.

האם אירועי תקיפה בין יהודים לערבים נחשבים לפגיעת איבה?

על פי סעיף קטן 4 לעיל, כאשר נעשה מעשה אלימות שמטרתו העיקרית היא פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי או אתני וכאשר מעשה האלימות נובע מהסכסוך הישראלי ערבי. חשוב ביותר לשים לב שבחוק אינו מבדיל בין יהודי המותקף על ידי ערבי לבין ערבי המותקף על ידי יהודי! ערבים ויהודים כאחד יכולים לפנות אל עורך דין נפגעי איבה, אם הותקפו על רקע מוצאם באירוע שהיקפו היה קשור בסכסוך היהודי הערבי בכללותו, אך לא על רקע גזענות מקומית.

האם כל אחד יכול לתבוע באמצעות עורך דין נפגעי פעולות איבה?

לא. החוק מגביל את הזכאים לתבוע ומגדיר את הזכאים כדלקמן:

"נפגע" – מי שנפגע פגיעת איבה והוא אחד מאלה:

(1)   תושב ישראל, בין שנפגע בישראל ובין מחוצה לה;

(1א) אזרח ישראלי, שנפגע בישראל או באזור;

(1ב) אזרח ישראלי, שנפגע מחוץ לישראל או לאזור, בטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדל להיות תושב ישראל;

(2)   מי שנכנס לישראל על פי אשרה או רשיון שניתנו לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, לרבות מי שנכנס לישראל והוא פטור מהצורך באשרה או ברשיון לפי סעיף 17(א) לחוק האמור, או מי שנכנס לישראל לפי אחד הצווים של שר הפנים מכוח סעיף 17 לחוק האמור שפורטו בתקנות לפי חוק זה – והכל אם הפגיעה היתה בישראל או בשטח אחר שקבע שר הבטחון בצו לענין זה לגבי כל סוגי הנכנסים לישראל או לגבי חלק מהם;

מה עושים אם רק נפגעו לי משקפי ראיה או מכשיר שמיעה באירוע איבה?

במקרה בו אדם נכח באירוע איבה וכתוצאה מאותו אירוע אבד או ניזוק לו אביזר הנדרש לו בשל ליקוי בריאותי כמו: משקפי ראיה, מכשיר שמיעה, משאבת אינסולין, מקל הליכה, הליכון, כסא גלגלים וכיו"ב, רשאי להגיש בקשה לקבלת החזר כספי עבור רכישת אביזר חדש, וזאת אף ללא הגשת תביעה. את התביעה עליו להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך לאזור מגוריו.

איך מוצאים עורך דין נפגעי פעולות איבה?

עורך דין קובי שפירא הינו עורך דין וותיק משנת 1995. עורך דין קובי שפירא ליווה נפגעי פעולות איבה כולל קורבנות אירועי טרור שאירעו בסוף שנות ה- 90 כולל אירועים של מחבלים מתאבדים בבתי קפה ובאוטובוסים ומקרי ירי לעבר אוטובוסים ביהודה ושומרון. ניסיונו בייצוג וועדות רפואיות לנפגעי איבה מתווסף לניסיון בייצוג נפגעי וועדות רפואיות בתחומים נוספים כמו וועדות של משרד הביטחון ושל וועדות רפואיות נוספות של המוסד לביטוח לאומי.

להערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ:
יצירת קשר
Email Office@kslaw.biz
Phone 03-6123499
השאירו פרטים ונחזור אליכם מיד לבירור
אנו מתחייבים לדיסקרטיות ושירות מקצועי ומהיר על-ידי עורך דין מנוסה ומיומן
המלצות
ניב אדמוני
27 ביוני 2019

קובי שפירא עורך דין מקצועי ושירותי מאוד.
קובי מלווה אותי בתיק שלי במסירות רבה, מכוון אותי בכל ועונה על כל שאלה.
ממליץ בחום!