עמוד הבית > מאמרים >

עורך דין תאונות עבודה

מתי נפנה אל עורך דין תאונות עבודה?

תאונות עבודה, בזווית הראייה המשפטית של עורך דין נזיקין הוא מונח שיש לו כמה משמעויות. מחד, תאונות עבודה מבטאות תאונות שקורות במסגרת העבודה כתוצאה מחשיפתו של עובד לתנאי עבודה מסוכנים או רשלניים ואשר תוצאתן היא נזק גוף אשר נגרם לעובד.

מאידך, המונח תאונות עבודה יכול להתייחס לתאונות שמוגדרות על ידי חוק הביטוח הלאומי ככאלה המזכות את הנפגעים באפשרות להיות מוכרים כנפגעי עבודה על ידי מחלקת נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי על כל המשתמע. עורך דין תאונות עבודה הוא עורך דין אשר מלווה נפגעי עבודה בשני המקרים יחד.

תאונות עבודה מן הסוג הראשון קורות בעיקר לאנשים העובדים בעבודות של "צווארון כחול", עובדי כפיים, אשר מתמודדים במסגרת עבודתם עם תנאי עבודה קשים ומפרכים המחייבים נקיטת אמצעי זהירות מחמירים וקבלת הדרכות מקצועיות המתחייבות מן הדין או מעצם אופייה של העבודה או תנאי העבודה. תאונות כאלה קורות כתוצאה מרשלנות של המעביד או צד שלישי המתבטאות במעשה רשלני, מחדל רשלני או היפר חובות שבחוק.

עורך דין לתאונות עבודה חייב להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות והתקנים הקיימים, להיות בעל יכולת ניתוח ותפיסה מהירה של תהליכי עבודה בתחומים שונים ומגוונים ובעל קשרי עבודה עם מומחי בטיחות וגהות וחוקרים פרטיים כדי להצביע על הליקוי הבטיחותי בשיטות העבודה, ההדרכות המקצועיות והתהליכים הבעייתיים שהובילו קרות התאונה.

תאונות עבודה מן הסוג השני יכולות להיות תאונות "רגילות" אשר קרו בזיקה מספקת לעבודה בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי, אך אינן בהכרח קשורות לתהליכי העבודה. דוגמה נפוצה הן תאונות עבודה אשר קורות בדרך ממעון העובדים למקומות העבודה או הדרך חזרה.

אלה תאונות עבודה מן הסוג בו נתקל עורך דין תאונות דרכים גם אם אינו עוסק בתביעות נזיקין של רשלנות בעבודה, שכן תאונות דרכים מתרחשות חדשות לבקרים בדרך מן הבית לעבודה והגם שאינן קורות בתחומי מקום העבודה או ברשלנות המעביד, עדיין מזכות את הנפגעים להיות נחשבים נפגעי עבודה. עורך דין תאונות עבודה יכול ללוות את הנפגעים מסוג זה גם בתביעת נזיקין או תביעת פיצויים לנפגעי תאונת דרכים, אך לא פחות חשוב מכך ללוות נפגעי עבודה בתהליך ההכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי וליווי בוועדות הרפואיות לנפגעי עבודה.

עורך דין תאונות קשות פוגש נפגעים קשים רבים אשר נפגעים בתאונות עבודה משני הסוגים. בתאונות קשות הוא חובש את כובע עורך דין לתאונות עבודה לא פעם ונדרש לפעול הן בתביעת הנזיקין כנגד הגורם האחראי לתאונה והן בליווי נפגעי עבודה בייצוגם בוועדות המוסד לביטוח הלאומי.

בתאונות קטלניות בהן הנושא הוא פיצוי מוות בתאונה למשל, עורך הדין לתאונות עבודה אמור לסייע לתלויי המנוח לקבל קצבת תלויים במידה והתנאים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי מתקיימים.

מהי הגדרת תאונת עבודה בחוק הביטוח הלאומי?

ס' 79 קובע בזו הלשון: "תאונת עבודה" - תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

יחד עם זאת, חשוב לציין כי נפגעי עבודה אינם רק נפגעים שחוו תאונות עבודה. עורך דין תאונות עבודה מטפל בנפגעים מסוג נוסף – נפגעי מחלות מקצוע.

ס' 79 לחוק הביטוח הלאומי מגדיר מחלת מקצוע בזו הלשון: "מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו

עורך דין תאונות עבודה - מדוע תאונות בדרך מן הבית אל העבודה נחשבות תאונות עבודה?

עורך דין תאונות עבודה אינו בוחר מה היא הגדרת תאונת עבודה על פי חוק הביטוח הלאומי, אלא כפוף לדין ולפסיקה. בחוק הביטוח הלאומי מורחבת ההגדרה של תאונת עבודה כאשר בס' 80 לחוק המוכתר בשם "חזקת תאונת עבודה" ישנם מקרים רבים לגביהם מוגדרת חזקה כי הם תאונת עבודה כל עוד לא יוכח אחרת:

רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם –

  1. אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
  2. אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;
  3. אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;
  4. אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
  5. אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;
  6. אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לענין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;
  7. אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה כאמור בסעיף 75(א)(4) או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

כיצד אני בוחר עורך דין תאונות עבודה? 

  • תאונות עבודה הינן תאונות מורכבות המחייבות שכירת עורך דין תאונות עבודה איכותי אשר הינו בעל ניסיון רב בתביעות תאונות עבודה. עורך דין קובי שפירא הוא עורך דין לתאונות עבודה בעל ניסיון רב, אשר עוסק באופן בלעדי בייצוג תובעים בתביעות תאונות עבודה משנת 1996. עורך דין קובי שפירא ייצג נפגעי עבודה בתביעות בתאונות עבודה עם ניסיון כה רב אשר מעטים משרדי עורכי הדין השותפים לו.
  • עורך דין קובי שפירא הוכיח פעם אחר פעם כי במשרדו מתחילה הדרך לקבלת תוצאות איכותיות בתאונות עבודה כולל תאונות קשות ובתביעות פיצויים בתאונה קטלנית.
להערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ:
יצירת קשר
Email Office@kslaw.biz
Phone 03-6123499
השאירו פרטים ונחזור אליכם מיד לבירור
אנו מתחייבים לדיסקרטיות ושירות מקצועי ומהיר על-ידי עורך דין מנוסה ומיומן
המלצות
עו"ד רובין אולייר
1 ביוני 2019

זכיתי לעבוד תחת קובי שפירא וללמוד ממנו, עורך דין רציני, בעל תושיה רבה, דייקן ויסודי, הגון להפליא!
מסור למשרדו ולעבודתו בכל דקה במהלך היום.
בעל יצירתיות בלתי רגילה שמדהימה את כל סביבת עבודתו ובעיקר את שופטי בית המשפט הנכבדים כל פעם מחדש.
נאמן ונלחם למען מיוצגיו מתחילתו ועד סופו של ההליך ואף גם לאחריו בכדיי שיקבלו את שמגיע להם.
ממליצה בחום לאנשים שלא מוכנים להתפשר!