עמוד הבית > מאמרים >

מהו תשלום תכוף?

אדם אשר נפגע בתאונת דרכים פגיעות קשות, עלול לגלות כי אחת הבעיות המיידיות בהן הוא נפגש היא כיצד להתמודד כלכלית נוכח אבדן ההכנסה מחד וההוצאות הרפואיות להן נדרש מעבר לצרכי המחיה הרגילים שלו מן הצד השני. פניה אל עורך דין תאונות קשות בעל ניסיון ומומחיות היא הכרחית במקרה כזה.

אחד הכלים המצויים בארסנל של עורך דין תאונות דרכים בלבד הוא תשלום תכוף. מבחינה לשונית תשלום תכוף משמעו : תשלום מיידי (תכוף מן השורש תכ"ף, כמו תכף ומיד!). ההסדר שעניינו תשלום תכוף הינו חלק מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד) ומופיע בסימן ב' לפרק ב' לחוק.

מהו תשלום תכוף? מתי ניתן לקבל אותו?

ס' 5 (ב) לחוק הפלת"ד קובע:

מי שחייב בפיצויים לפי חוק זה ישלם, כחלק מהם, לנפגע או למי מהתלויים בו, תוך 60 ימים מקבלת דרישתו בכתב –

(1) הוצאות שהוציא הנפגע לצרכי ריפויו, לרבות הוצאות אישפוז בבית חולים;

(2) תשלומים חדשיים שיהיה בהם כדי לספק, עד להחלטה הסופית בענין הפיצויים, את צרכי ריפויו של הנפגע וסיעודו ואת צרכי מחייתו ומחיית בני משפחתו שפרנסתם עליו או את צרכי מחייתם של התלויים בו, לפי הענין; התשלומים לצרכי מחיה ייקבעו תוך התחשבות בהכנסתו של הנפגע עובר לתאונת הדרכים, ובלבד שאם הכנסתו עלתה על ההכנסה המרבית תילקח בחשבון ההכנסה המרבית בלבד.

תשלום תכוף, אם כן, הוא הליך הקיים במקרה של פיצויים לנפגעי תאונת דרכים. הוא משולם כחלק הפיצויים (ולפיכך יקוזז מהם בהמשך) וניתן רק עבור הוצאות ריפוי עקב התאונה, צרכי ריפוי הנפגע וסיעודו וכן צרכי מחיית הנפגע והתלויים בו לפרנסתם.

מה הם "צרכי מחיה" שבגינם ניתן לדרוש תשלום תכוף?

הגדרת המונח צרכי מחיה המופיע בחוק הפלת"ד נקבעה בתקנות תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט-1989. התקנות קובעות כי צרכי המחיה לעניין התשלום הם אך ורק צרכי מזון, לבוש, מגורים ולימודים.

הגם שתשלום תכוף הוא מעין תשלום על חשבון פיצויים תאונת דרכים הוא אינו ניתן על חשבון כל רכיב פיצויים עתידי. בחינת התשלום התכוף הוא בראי המצומצם אשר נקבע בחוק ובתקנות ומטרתו אינה להחזיר את מצב הנפגע והתלויים בו לקדמותו אלא לאפשר להם לקיים צרכי מחיה בסיסיים בלבד, לרבות הוצאות ריפוי הנפגע.

מה הם "צרכי הסיעוד" שהתשלום התכוף מיועד לכסות?

גם הגדרת המונח הזה נקבעה בתקנות דלעיל ובלשון תקנה 4:

צרכי סיעוד לענין סעיף 5(ב)(2) לחוק הם הזדקקות לשירותים המיועדים לסייע לנפגע בפעולות יום-יום או בהשגחה או בניהול משק הבית;

לענין זה –

"פעולות יום-יום" - לבישה, אכילה, שליטה בהפרשות, רחצה וניידות עצמית בבית;

"השגחה" - פיקוח על הנפגע למניעת נזק או סכנה לעצמו או לאחרים.

מה עושים אם חברת הביטוח אינה מסכימה לשלם תשלום תכוף? 

ס' 5א(א) לחוק הפלת"ד קובע:

עברו 60 ימים מיום שהוגשה לחייב דרישה לתשלום לפי סעיף 5 והדורש לא קיבלו, רשאי הוא להגיש לבית המשפט בקשה לתשלום תכוף, אף בנפרד מהתביעה ליתר הפיצויים בשל אותה תאונת דרכים (להלן – התביעה העיקרית).

חברת הביטוח יכולה לעשות את הבירורים הנדרשים שלה ובלבד שתשלם תוך 60 יום. ככל ולא עשתה כן ניתן לפנות לבית משפט בבקשה לתשלום תכוף. בקשה זו אינה חייבת להיות מוגשת יחד עם כתב התביעה ליתרת הפיצויים ויכולה להיות מוגשת בנפרד, לפני או אחרי, הגשת התביעה העיקרית לכלל הפיצויים, קרי: תביעת ביטוח חובה נזקי גוף.

האם קיים הסדר דומה בתביעות נזיקין שאינן תאונת דרכים?

בפקודת הנזיקין, בניגוד לחוק הפלת"ד, אין קיים כל הסדר משפטי דומה לזה הקיים בחוק הפלת"ד. לפיכך בארסנל הכלים של עורך דין נזקי גוף  שלא המסגרת תאונת דרכים חסר, למרבה הצער, כלי עוצמתי זה אשר חשוב מאד בסיוע לנפגעי תאונות להצליח להמשיך לקיים אורח חיים נורמלי ותקין.

יחד עם זאת, במקרים חריגים מאד, בהם לא היה מחלוקת בין נפגע הגוף לנתבעים על עצם אחריותם לנזק והמחלוקת סבבה את שאלת היקף הנזקים, הכירו בתי המשפט באפשרות לקבל סעד זמני של תשלום מקדמי. כאמור, מדובר על החלטות נדירות ביותר אולם העיקרון המאפשר זאת נקבע בהחלטה עקרונית של בית משפט העליון אשר הכיר בקיומה של אפשרות כזו במקרים מיוחדים אותם תיאר כ "מצבים של העדר כל מוצא אחר, וכשהדעת אינה סובלת שנזקו של הניזוק לא יוטב לאלתר", כמאמרו של כב' הש' זילברטל ברע"א 7373/16 פלוני נ' מאוחדת ואח' (7.11.16).

סיכום:

תביעת נזקי גוף בתאונת דרכים, וודאי כזו שנדרשת בשל פגיעה קשה, אינה משחק ילדים ומחייבת לפנות לעורך דין וותיק איכותי ומומלץ. עורך דין קובי שפירא הוא עורך דין משנת 1995 עם ניסיון של מעל 11,000 מקרים שונים ובהם מאות רבות של מקרים בהם נדרש ליווי לקוחות בהליך של קבלת תשלומים תכופים.

להערכת סיכויי תביעתך ושוויה, קבע פגישת ייעוץ:
יצירת קשר
Email Office@kslaw.biz
Phone 03-6123499
השאירו פרטים ונחזור אליכם מיד לבירור
אנו מתחייבים לדיסקרטיות ושירות מקצועי ומהיר על-ידי עורך דין מנוסה ומיומן
המלצות
עו"ד רובין אולייר
1 ביוני 2019

זכיתי לעבוד תחת קובי שפירא וללמוד ממנו, עורך דין רציני, בעל תושיה רבה, דייקן ויסודי, הגון להפליא!
מסור למשרדו ולעבודתו בכל דקה במהלך היום.
בעל יצירתיות בלתי רגילה שמדהימה את כל סביבת עבודתו ובעיקר את שופטי בית המשפט הנכבדים כל פעם מחדש.
נאמן ונלחם למען מיוצגיו מתחילתו ועד סופו של ההליך ואף גם לאחריו בכדיי שיקבלו את שמגיע להם.
ממליצה בחום לאנשים שלא מוכנים להתפשר!